مهندس محمد رضا گودرزی


مهندس محمد رضا گودرزی با نام مستعار شروین کوهیار پروری

فرزند اسماعیل

پژوهشگر و نویسنده

زادروز : 4 آرکه ماه 1483 تبری باستانی برابر 9 فروردین 1351 خورشیدی

زادگاه : پرور سمنان

تحصیلات : فوق لیسانس مهندسی شیمی از دانشکده ی فنی دانشگاه تهران

کتاب های چاپ شده 
عقاب کوهستان، گوشه هایی از زندگی مشدی پروری
سوت و ناجش، سروده ها و ترانه های بومی پرور
سرواجه ، کتاب شعر همراه لوح فشرده با صدای شاعر

 

کتاب های در دست چاپ 
واژه نامه ی صنعتی
آخرین نشانه های باستان از ، قومس تا تبرستان، نگاهی به میراث معنوی باشندگان البرز 

ردّپای نیاکان، نگاهی به تاریخ و فرهنگ مردم پرور
ترانه های اجتماعی البرز
شکوفه ی مهتاب , مجموعه داستان

فعالیت های فرهنگی